Ve farnosti je více sakrálních objektů. Mezi nejvýznamnější patří kaple v Míšovicích (část Hostěradic) a kaple ve vedlejší obci Skalice.

Kaple ve Skalici je zasvěcena svatému Vítu. Nachází se v areálu skalického zámku, který dnes slouží jako domov důchodců. Konají se zde pravidelné bohoslužby, obvykle v sobotu večer, jindy podle ohlášení.