BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ  Stránky brněnského biskupství
OBEC HOSTĚRADICE  Obecní úřad Hostěradice
APOŠTOLSKÝ STOLEC  Vatikán
MAPA BOHOSLUŽEB  Souhrn informací o bohoslužbách v ČR
SALESIÁNI  Kongregace Salesiánů Dona Boska
KLUB PŘÁTEL RODINY  Organizace podporující Centrum pro rodinu a sociální péči
HLUBOKÉ MAŠŮVKY  Poutní místo Hluboké Mašůvky
SIGNÁLY  Stránky pro mladé
NOC KOSTELŮ  Stránky akce Noc kostelů
KATOLÍK  Informace o církvi, víře
VÍRA  Otázky víry, informace