Ve farnosti je více sakrálních objektů. Mezi nejvýznamnější patří kaple v Míšovicích (část Hostěradic) a kaple ve vedlejší obci Skalice.

Kaple v Míšovicích je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužby jsou zde nepravidelně, podle ohlášení. Poutní mše svatá se zde koná v neděli kolem 15. srpna, kdy se slaví slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Kaple v Míšovicích