Vedle farního kostela svaté Kunhuty tvoří dominantu hostěradického náměstí Mariánský sloup. Byl postaven roku 1728 Štěpánem Paganem. Na vrcholu sloupu stojí na půlměsíci Panna Maria Vítězná. Kolem sloupu je zábradlí, v jehož rozích jsou sochy světců sv. Josefa, Jáchyma, Šebestiána a Urbana.

Sv. Josef byl pěstounem Ježísovým a zmiňují se o něm evangelia sv. Matouše a Lukáše. Byl tesařem v Nazaretě a pocházel z rodu Davidova. Jiné věrohodné zprávy nejsou k dispozici; existují však legendy a apokryfní evangelia, které ale nelze brát vážně. V každém případě sehrál důležitou úlohu v životě svaté rodiny, o kterou se staral a chránil ji. Svátek sv. Josefa se slaví 19. března. Je patronem stolařů, řezbářů, tesařů.

Ještě méně se toho ví o sv. Jáchymovi, o kterém se nezmiňuje žádné z evangelií. Podle starobylé tradice, sahající do 2. století, byl sv. Jáchym otcem Panny Marie a manželem sv. Anny. Památka sv. Jáchyma a Anny se slaví 26. července.

Sv. Šebestián (Sebastian) se narodil v Miláně a stal vojenským velitelem. Protože měl přístup do vězení, pomáhal uvězněným křesťanům a utěšoval je v jejich těžké situaci. V roce 288 zemřel v Římě jako mučedník v době pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána. Ten poručil Šebestiány přivázat na poli ke stromu a vojáci projíždějící na koních po něm stříleli jako do živého terče. Takto je po celá staletí také zobrazován.

Sv. Urban byl papežem v letech 222 až 230, také v době pronásledování křesťanů. Snažil se pomáhat uvězněným jak duchovně, tak i konáním sbírek. Podle starobylé legendy byl za císaře Alexandra Severa chycen a sťat. V devátém století byly jeho ostatky přeneseny do chrámu sv. Cecílie. Sv. Urban je patronem vinařů.

Mariánský sloup