1197 – 1222:  První písemné zmínky o Hostěradicích. Obec patří pod správu louckého kláštera.
1237:  Část Hostěradic dostal Řád německých rytířů od krále Václava I. V této době je již v obci farnost, do které spadají vedle Hostěradic také Míšovice, Chlupice a Skalice. Němečtí rytíři byli v obci již před tímto rokem (zřejmě od roku 1201).
13. století:  Stavba kaple a započetí stavby špitálu, komendy a kostela.
1382:  Komenda (obydlí a fara) Řádu německých rytířů patří k významným na Moravě.
1421:  Započata stavba věže.
1486:  Konec působení Řádu německých rytířů v obci jako jeden z důsledků poražení řádu v bitvě u Grunwaldu (1410). Za dobu působení rytíři spravovali farnost a působili jako faráři.
Přelom 15. a 16. století:  Přestavba kostela sv. Kunhuty v pozdně gotickém slohu. Strop byl zaklenut a jižní boční loď byla zaklenuta v dvoulodí. Byla také rozšířena fara.
1606:  Ve věži umístěn nový zvon s reliéfy Kristova života.
Srpen 1619:  Období třicetileté války; obec přepadena jízdními žoldnéři, kteří vykradli kostel a zapálili obec. Špitál, škola, kostel i fara vyhořely.
1634:  Kostel za neznámých okolností vyhořel.
1673:  Hostěradická farnost povýšena na děkanství.
1728:  Postaven Mariánský sloup na náměstí.
1806:  Postavena nová školní budova (zdemolována r. 1994)
Konec 18. století:  Zrušen hřbitov u kostela a založen nový (současný)
1787:  Postavena míšovická kaple Nanebevzetí Panny Marie
1925:  Ve věži byly umístěny tři nové zvony jako náhrada za zvony zabavené v průběhu první světové války. Na věži tak byl historicky nejstarší zvon z roku 1606, a k němu přibyly zvony Srdce Ježíšovo, Marie a Anna.
28. 5. 1928:  Zásah blesku rozbil věžní jehlan.
1975:  Oprava věžního jehlanu (preventivní)
70. a 80. léta 20. století:  Kompletní oprava celého kostela díky práci P. Františka Cahy. Provedeny opravy zdiva, vyměněna dlažba, kostel rozdělen na letní a zimní část.
Historie