10. 6.V pondělí v Hostěradicích po večerní bohoslužbě setkání katechetů
15. 6.Děkanská pouť; rozjezdy v sekci Oznámení
15. 6.Ve Skalici nebude večerní nedělní bohoslužba
16. 6.V neděli změna pořadu bohoslužeb: H - 8:00 h; S - 9:30 h; T - 11:00 h; v Morašicích bohoslužba nebude
-V sekci Dokumenty pastýřský list otce biskupa Nebojte se
_V oznámeních je rozpis úmyslů na nejbližší období
________________________________